Urząd Miejski
Nieodpłatna pomoc prawna, Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 30 maja 2023 07:30

Harmonogram NPP na 2023 r1

Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Mediacja w Powiecie Nowosolskim

System nieodpłatnej pomocy to publiczna inicjatywa, której celem jest zapewnienie równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości wszystkim mieszkańcom Polski. Kierowany jest więc do osób, których sytuacja życiowa nie pozwala na skorzystanie z odpłatnej usługi prawnika. Z nieodpłatnej pomocy mogą skorzystać także przedsiębiorcy samozatrudnieni, czyli prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

System nieodpłatnej pomocy składa się z:

- nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

- nieodpłatnej pomocy prawnej,

-nieodpłatnej mediacji.

 

Więcej…
 
Ogłoszenie Burmistrza o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 maja 2023 14:12

Ogłoszenie Burmistrza o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia

 
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 18 kwietnia 2023 17:12

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 t.j.) informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do  sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Sadowej 4 na tablicy ogłoszeń, na I piętrze oraz zamieszczono na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Bytom Odrzański, dnia 18.04.2023 r.

Załączniki:
Access this URL (http://www.bip.bytomodrzanski.pl/attachments/article/1650/wykaz.doc)Wykaz[ ]0 Kb
 
Czyste powietrze - spotkanie informacyjne PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 14 kwietnia 2023 00:00

Logo-CP

W związku z wdrażaniem Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, że w dniu 20 kwietnia 2023 r. o godz. 16:00 w Domu Kultury odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, na którym osoba prowadząca punkt konsultacyjno-informacyjny przybliży założenia Programu oraz procedurę składania wniosków.

Informujemy także, że osoba prowadząca PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY, może złożyć wizytę u zainteresowanych mieszkańców, połączoną z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji. W trakcie wizyty przedstawiana jest oferta Programu.

 
Informacja o wyniku przetargu PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 31 marca 2023 14:17

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021.2213 t.j.) Burmistrz Bytomia Odrzańskiego  podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargów.

Bytom Odrzański, dnia 31.03.2023 r.

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 13 marca 2023 12:34

15.03.2023  

 
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONSULTACJI W ZAKRESIE ZMIANY RODZAJU MIEJSCOWOŚCI SOBOLICE - przysiółek wsi Bodzów na: SOBOLICE - wieś PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 08 marca 2023 12:30

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

W ZAKRESIE ZMIANY URZĘDOWEGO RODZAJU MIEJSCOWOŚCI SOBOLICE - przysiółek wsi Bodzów na: SOBOLICE - wieś

z dnia 7 marca 2023 roku

Konsultacje przeprowadzono z mieszkańcami miejscowości Sobolice w terminie od 16 lutego do 28 lutego 2023 roku.

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 41

Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu/konsultacjach: 34

 Wyniki konsultacji:

Wszyscy biorący udział w konsultacjach, tj. 34 osoby, opowiedziały się za zmianą urzędowego rodzaju miejscowości „Sobolice - przysiółek wsi Bodzów” na „Sobolice - wieś”.

Burmistrz

Bytomia Odrzańskiego

Jacek Sauter

 
Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Gminy Bytom Odrzański na lata 2022-2030 PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 06 marca 2023 14:54

Konsultacje społeczne

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego pod adresem

http://bip.bytomodrzanski.pl/index.php/konsultacje-spoeczne/82-konsultacje-spoeczne-aktualne/1638-strategia-rozwoju-gminy-bytom-odrzaski-na-lata-2022-2030

zamieszczono ogłoszenie o konsulatacjach społecznych projektu dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Gminy Bytom Odrzański na lata 2022-2030". 

 
Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie grypy ptaków PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 02 marca 2023 10:05

kury

Poniżej do pobrania komunikat Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie grypy ptaków

 
Ogłoszenie Burmistrza o przetargu na sprzedaż nieruchomości PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 lutego 2023 13:20

BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA BYTOM ODRZAŃSKI

Załączniki:
Access this URL (http://www.bip.bytomodrzanski.pl/attachments/article/1636/OG%C5%81OSZENIE%20O%20PRZETARGU.doc)OG%C5%81OSZENIE%20O%20PRZETARGU.doc[ ]0 Kb
 
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 17 lutego 2023 14:07

plakat budzet panstwa AOON 2023

INFORMACJA

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023

Gmina Bytom Odrzański w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 otrzymała dofinansowanie  z Funduszu Solidarnościowego  na realizację programu.

Głównym celem Programu jest  zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest dla  osób z różnym stopniem niepełnosprawności  z terenu Gminy Bytom Odrzański.

W 2023 r. planuje się objąć asystą 27 osób niepełnosprawnych.

Realizacja Programu zakłada poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb, umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Program adresowany jest do:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystencji osobistej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu; lub

3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2. Posiadane doświadczenie, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczenie podmiotu, który zlecał udzielenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin/powiatów w zakresie świadczenia usług asystencji osobistej, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy/powiatu. W ramach tego programu Gmina Bytom Odrzański otrzymała dofinansowanie od Wojewody Lubuskiego kwotę 546 098,00 zł. Program w całości jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą korzystać z pomocy asystenta osobistego powinny złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim: 67-115 Bytom Odrzański  ul. Sadowa 4:

  • kartę zgłoszenia do Programu
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
  • podpisaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych
  • oświadczenie uczestnika Programu o wyborze asystenta (w przypadku samodzielnego wyboru asystenta)

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim będą się kontaktować z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu. W celu uzyskania informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 68 3884 022 lub w siedzibie tutejszego Ośrodka.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 45