Projekty 'twarde'
Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000939F w Byczu PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

 

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000939F w Byczu”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji polegającej na wykonaniu 0,200 km utwardzonej nawierzchni drogi gminnej Nr 000939F w Byczu jest zapewnienie równowagi w rozwoju obszarów wiejskich poprzez eliminowanie występujących barier komunikacyjnych.

Całkowite koszty operacji: 137.057,10 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 87.209 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- nawierzchnie,

- roboty wykończeniowe,

- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- elementy ulic.

Zal 1. Tablica drogi lok 000939F - Bycz-1

 
Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 100213 ul. Szkolnej PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

 

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 100213 ul. Szkolnej”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji polegającej na zmianie nawierzchni na długości 0,120 km drogi gminnej Nr 100213F – ul. Szkolnej w Bytomiu Odrzańskim jest wspieranie lokalnego rozwoju poprzez eliminowanie barier i utrudnień komunikacyjnych.

Całkowite koszty operacji: 178.767,55 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 113.749 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- odwodnienie korpusu drogowego,

- podbudowy,

- nawierzchnia,

- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

- elementy ulic.

Zal 1. Tablica drogi lok 100213F - ul.Szkolna-1

 
Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 100214 ul. Topolowej PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

 

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 100214 ul. Topolowej”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji polegającej na zmianie nawierzchni na długości 0,115 km drogi gminnej Nr 100214F – ul. Topolowa w Bytomiu Odrzańskim jest wspieranie lokalnego rozwoju poprzez eliminowanie barier i utrudnień komunikacyjnych.

Całkowite koszty operacji: 188.493,70 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 119.938 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- podbudowy,

- nawierzchnia,

- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

- elementy ulic.

Zal 1. Tablica drogi lok 100214F - ul.Topolowa-1

 
Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 100244 ul. Cmentarnej PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

 

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 100244 ul. Cmentarnej”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji polegającej na zmianie nawierzchni na długości 0,152 km drogi gminnej Nr 100244F – ul. Cmentarnej w Bytomiu Odrzańskim jest wspieranie lokalnego rozwoju poprzez eliminowanie barier i utrudnień komunikacyjnych.

Całkowite koszty operacji: 205.461,25 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 130.734 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie korpusu drogowego,

- podbudowy,

- nawierzchnia,

- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

- elementy ulic.

Zal 1. Tablica drogi lok 100244F - ul.Cmentarna-1

 
Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000920 w Sobolicach PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

 

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000920 w Sobolicach”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji polegającej na zmianie na długości 0,660 km drogi gminnej Nr 000920F w Sobolicach jest zapewnienie równowagi w rozwoju obszarów wiejskich poprzez eliminowanie występujących barier komunikacyjnych.

Całkowite koszty operacji: 396.824,08 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 252.499 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie korpusu drogowego,

- podbudowy,

- nawierzchnie,

- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

- elementy ulic.

Zal 1. Tablica drogi lok 000920F w Sobolicach-1

 
Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000954F w Królikowicach PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

 

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000954F w Królikowicach”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji polegającej na wykonaniu 0,300 km utwardzonej nawierzchni drogi gminnej Nr 000954F w Królikowicach jest zapewnienie równowagi w rozwoju obszarów wiejskich poprzez eliminowanie występujących barier komunikacyjnych.

Całkowite koszty operacji: 189.671,89 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 120.688 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- podbudowy,

- nawierzchnia,

- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

- elementy ulic.

Zal 1. Tablica drogi lok 000954F w Królikowicach-1

 
Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000955F w Królikowicach PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

 

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000955F w Królikowicach”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji polegającej na wykonaniu 0,400 km utwardzonej nawierzchni drogi gminnej Nr 000955F w Królikowicach jest wzrost poziomu życia mieszkańców poprzez wyeliminowanie utrudnień w dostępie do usług publicznych – centrum sportowo-rekreacyjnego.

Całkowite koszty operacji: 316.593,02 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 201.448 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- podbudowy,

- nawierzchnia,

- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

- elementy ulic.

Zal 1. Tablica drogi lok 000955F w Królikowicach-1

 
Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000968F w Wierzbnicy PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

 

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000968F w Wierzbnicy”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji

obejmującej zmianę nawierzchni na długości 0,135 km drogi gminnej Nr 000968F w Wierzbnicy jest stworzenie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego terenów wiejskich gminy Bytom Odrzański poprzez wyeliminowanie barier komunikacyjnych .

 

Całkowite koszty operacji: 121.334,93 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 77.205 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie korpusu drogowego,

- podbudowy,

- nawierzchnia,

- roboty wykończeniowe,

- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

- elementy ulic.

Zal 1. Tablica drogi lok 000968F w Wierzbnicy-1

 
Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000910F w Wierzbnicy PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

 

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000910F w Wierzbnicy”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji polegającej na wykonaniu 0,275 km utwardzonej nawierzchni drogi gminnej Nr 000910F w Wierzbnicy jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez ułatwienie w dostępie do korzystania z usług publicznych – centrum sportowego .

 

Całkowite koszty operacji: 287.547,86 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 182.966 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- odwodnienie korpusu drogowego,

- podbudowy,

- nawierzchnia,

- roboty wykończeniowe,

- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

- elementy ulic.

Zal 1. Tablica drogi lok 000910F w Wierzbnicy-1

 
Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000908F w Popowie PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

 

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000908F w Popowie”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji obejmującej przebudowę 0,490 km nawierzchni drogi gminnej Nr 000908F w m. Popowo jest zapewnienie zrównoważonego Rozwoju obszarów wiejskich przez udrożnienie sieci dróg umożliwiających mieszkańcom pełny dostęp do usług publicznych świadczonych przez Gminę – edukacja, zdrowie, kultura .

 

Całkowite koszty operacji: 285.637,89 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 181.751 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie korpusu drogowego,

- podbudowy,

- nawierzchnia,

- roboty wykończeniowe,

- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa

Zal 1. Tablica drogi lok 000908F w Popowie-1

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3