Strategia Rozwoju Gminy Bytom Odrzański na lata 2022-2030 - ankieta Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 20 maja 2022 07:38

Szanowni Państwo!

W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem „Strategii Rozwoju Gminy Bytom Odrzański na lata 2022-2030”, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: infrastruktura i gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Wyniki ankiet pozwolą ocenić potencjał rozwojowy gminy, aktualną sytuację społeczno - gospodarczą, mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia związane z jej rozwojem.

Zebrane w formie ankiet informacje, za pomocą odpowiednio dobranych narzędzi analitycznych zostaną przetworzone w matrycę analityczną.

Państwa opinie, jako cenne i ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców gminy, po ich skorelowaniu z aktualną pozycją gminy i perspektywami rozwoju, zostaną ocenione według przyjętych algorytmów i uwzględnione przy przygotowaniu Strategii Rozwoju Gminy Bytom Odrzański na lata 2022-2030 w zakresie jej celów i priorytetów.

Załączniki:
Pobierz ten plik (ankieta Gmina Bytom Odrzański.docx)ankieta Gmina Bytom Odrzański.docx[ ]150 Kb
Poprawiony: piątek, 20 maja 2022 07:45